Grillplats vid Bursjön


Belägen vid Bursjöns (kallas i folkmun för Krangsjön) sydöstra strand med brygga och bilväg ända fram under barmarkstid. Utsikt över Bursjön med fritt fiske för oss som bor i Gräsmyr. Gräsmyr byamän äger marken, byggnaden och bryggan.

 

 


Grillplats vid hurrbacken

 

Utsikt mot Fälla, bygdegårds- och hembygdsområdet, Skalberget, Sädesmorberget och Björknäs. Bilväg ända fram. Gräsmyr IK disponerar markområdet och äger byggnad och anläggning.


Rastplats vid hörnån 


Belägen vid gamla bron över Hörnån, Sågåbron. Bilväg under barmarkstid från gamla Umevägen vid betongstationen till rastplatsen där bord med sittplatser väntar. Här ser du lämningar av kraftverket som på 1930-talet försåg byn med elkraft.
Du kan se dammfundament och spår av tubens sträckning vilken försåg turbinen med vatten. Gräsmyr byamän äger marken och utrustningen. Du fiskar när du löst fiskekort. Hörnåns fiskevårdsområde förvaltar fisket. Fiskekort bl.a. hos Lundins bensin och livs.

 

 


Utsiktsplats Norberget

 

Belägen uppe på berget mellan Andbacken och Storbyn. Lämna bilen vid Andbacksvägen och ta en kort promenad upp till den stuga som finns på toppen. Stugan är privat men det finns sittplatser för den som vill sitta och njuta av utsikten mot Vibo. Fin promenadstig söderut från stugan. Harald Wennman äger stugan och marken.

 

 


Rullarbacken vid svartbergsaggan

 

Du kan köra bil under barmarkstid längs Ålidvägen österut från Andbacken och till vändplan, där du sedan fortsätter till fots efter det vi kallar Sven-Olovs väg (privat väg) ända ner mot Hörnån. Där vägen slutar gå österut efter den sandväg som viker av ner mot Rullarbacken, om du går till höger kommer du till Björnvägen som leder till Mullsjö. Du har fin utsikt över Svartbergsaggan och Småbränna. En sen sommarkväll är ljuvlig med solen som lyser längs Hörnåns dalgång. Rullarbacken var den plats där man under flottningens tidevarv rullade ner det virke som flottades i Hörnån ut till Hörnefors – då fanns ju inte väg.