Innebandy


Tänk på att ha skor som inte svärtar ner.
Alla som medverkar ska ha löst medlemskort i gräsmyr ik alt Hörnsjö if.
18 År  och uppåt Ska betala terminsavgift 100kr termin.
Innebandytränare Ansvarar för att aktivitetslista fylls i och rapport lämnas till
Manne Ekeborg efter höst samt vår säsong lämnas in.

INNEBANDY


Gräsmyr skola, Gymnastiksal
 
Pojkar och flickor åk 1-3, 18.30-19.30 tisdagar
Pojkar och flickor åk 4-6, 17.30-18-30 söndagar

kontakt åk 1-3 Jonas Gradin 070-6331363
kontakt åk 4-6 manne ekeborg 070-1753083


Damer innbandy. 18.30-19.30 söndagar:
kontakt maria brorsson 070-6053039

Herrar 19.30-21 söndagar
kontakt manne ekeborg 070-1753083

Ingen aktivitet under lovveckorna. Information och Nyckel finns hos Manne tel 070-1753083