GRÄSMYR BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENINGMail: info@grasmyrloge.se
  

STYRELSE 2021, ordinarie ledamöter

 

Ordförande:
Monica Jonsson 070-224 39 29

Vice ordförande: 
Marina Karlsson 070- 073-82 86 027
Kassör:
Eivor Abramsson 070-696 89 20

 

Sekreterare:
Jeanette Åberg 070-276 95 08

Ledarmöter: 
Marina Karlsson -
kontaktperson dansgruppen, 073-82 86 027
Benjamin Bollhöner - 
kontaktperson fastighets- och hembygdsgruppen, 070-238 60 75

Jeanette Åbergkontaktperson arrangemangsgruppen  070-276 95 08

Viktoria Edlund - kontaktperson gentemot UG, 070-273 82 10

Marie Landström - kontaktperson gentemot UG, 076-800 02 01

 

Ersättare:

Britt-Marie Schönfeldt, 073 - 828 60 27

Jonas Eklund, 076 - 849 87 32

Mikael Strömgren, 073-044 63 21

Tony Vestlund, 073 - 086 64 90 

 

 

 

 

 

 

Länk till information om bokning av lokaler.