GRÄSMYR BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING

Telefon: 0930-700 80

Mail: info@grasmyrloge.se
  

STYRELSE 2019, ordinarie ledamöter


Ordförande                                     Monica Jonsson    tel 0930 - 702 22
Vice ordförande                              Viktoria Sundgren
Kassör                                            Eivor Abramsson
Sekreterare                                    Jeanette Åberg
Dansgruppsanvarig                        Anna Molin
Fastighets- och hembygdsgrupp    Sven-Erik Nyberg, Alexandra Huuki                             
Arrangemang                                 Camilla Fransson

  

 

 

 

Länk till information om bokning av lokaler.