GRÄSMYR BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING

Telefon: 0930-700 80

Mail: info@grasmyrloge.se
  

STYRELSE 2020, ordinarie ledamöter

 

Ordförande:
Monica Jonsson 070-224 39 29

Vice ordförande: 
Marina Larsson 070- 073-82 86 027

Kassör:
Eivor Abramsson 070-696 89 20

 

Sekreterare:
Jeanette Åberg 070-276 95 08

Ledarmöter: 
Marina Larsson - ansvarig dansgruppen, 073-82 86 027
Sven-Erik Nyberg - ansvarig fastighets- och hembygdsgruppen, 0730-60 34 75
Vakant - ansvarig arrangemangsgruppen

Marie Landström - kontaktperson gentemot UG, 076 - 800 02 01

 

Ersättare:

Britt-Marie Schönfeldt, 073 - 828 60 27

Jonas Eklund, 076 - 849 87 32

Mikael Strömgren, 073-044 63 21

Tony Vestlund, 073 - 086 64 90 

 

 

 

 

 

 

Länk till information om bokning av lokaler.