GRÄSMYR BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING

Telefon: 0930-700 80

Mail: info@grasmyrloge.se
  

STYRELSE 2017

Ordförande                         Victoria Sundgren  
Vice ordförande                Anna Molin
Kassör                                Eivor Abramsson
Sekreterare                        Jeanette Åberg
Dansgruppsanvarig           Anna Molin
Fastighet                             Sven-Erik Nyberg
Hembygdsgrupp                Per Olof Kjellin
Arrangemang                     Britt-Marie Jonsson

 

Ersättare:

Ingrid Lindgren

Mikael Strömgren

Lena Wikström

Unni Hägglund

 

 

 

 

Länk till information om bokning av lokaler.