GRÄSMYR BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING

Telefon: 0930-700 80

Mail: info@grasmyrloge.se
  

STYRELSE 2018

Ordförande                         Victoria Sundgren  
Vice ordförande                  Anna Molin
Kassör                                Eivor Abramsson
Sekreterare                        Jeanette Åberg
Dansgruppsanvarig            Anna Molin
Fastighet                            Sven-Erik Nyberg
Hembygdsgrupp                 Alexandra Huuki
Arrangemang                      Britt-Marie Jonsson

 

Ersättare:

Ingrid Lindgren

Mikael Strömgren

Anders Edlund

Camilla Fransson

 

 

 

 

Länk till information om bokning av lokaler.