EFS LoggaVad är EFS?

EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan, en självständig organisation med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.Rörelsen består av ca 16.000 människor som är medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

EFS Västerbotten är en distriktsorganisation som består av cirka 120 missionsföreningar och EFS-grupper. Uppdraget är bland annat att vara en samlad resurs för arbetet ute i lokalföreningarna.