Välkommen att bli medlem i EFS Gräsmyr! 


För att bli medlem kontaktar du den missionsförening/EFS-grupp, EFS Gräsmyr, kontaktperson är Ingrid Eklund tel.0930-70086 som du är intresserad av att bli medlem i. Som alternativ till medlemskap i missionsförening/EFS-grupp kan du välja att bli enskild medlem i riksorganisationen eller i ett distrikt. Det enskilda medlemskapet väljer du om du vill stödja EFS grundtankar utan att ansluta dig till en lokal förening. Som enskild medlem har du fortfarande yttrande- och förslagsrätt på EFS årsmöte.

Vill du bli enskild medlem i ett distrikt så kontaktar du det aktuella distriktet. http://efsvasterbotten.se/kontakt/besok-oss/


Kontakta Margareta Forsberg eller Tea Gustavsson, tfn 018-430 25 00, om du vill veta mer om enskilt medlemskap i riksorganisationen.