Kören Salig blandning på besök i  Gräsmyr    

EFS Gräsmyr är en förening som består av 12 medlemmar. EFS har möte en gång i  månaden som innehåller sång, musik, predikan, berättelser. Ofta medverkar solister och körer, sånggrupper. En gåva samlas alltid in antingen till föreningens verksamhet och/eller till den mission som EFS Riks och i Västerbotten driver i andra länder 

Läs mer här
http://www.efs.nu/portal/page/portal/efs_nu/Internationellt  

Kontaktperson för föreningen i Gräsmyr är Ingrid Eklund tel.0930-70086