Aktullt hos Byamännen

 


BYASTÄMMA

Byålderman kallar  medlemmar i Gräsmyr Byamän till 2018 års byastämma,
 
fettisdagen den
13 februari kl 18:00 (obs tiden) i Bygdegården


Sedvanlig mötesordning.


Välkommen!

 

 

 

 

 

 

E-postadress: info@grasmyr.se