Aktullt hos ByamännenBYASTÄMMA

Byålderman kallar  medlemmar i Gräsmyr Byamän till 2017 års byastämma,
 
fettisdagen den
28 februari kl 18:00 (obs tiden) i Bygdegården


Sedvanlig mötesordning.


Välkommen!
E-postadress: info@grasmyr.se